Orta Çağın başlangıç dönemlerinde Abhazya

 

Prof. Dr. Gerg Amıçba

 

 

Abhazya'nın önde gelen bilgelerinden olan Gerg Amıçba, abhaz bilim dünyasını yeni eseri "Ortaçağın Başlangıç Dönemlerinde Abhazya" ile zenginleştirdi.

 

Ve şimdi önümde duruyor, yeni eseri, yeni basılmış, çok gerekli ve yararlı, tüm tarihciler ve abhaz halkının geçmişine ve kültürel mirasına ilgi duyan  herkes için.

 

Yazar, kendine özgü bir titizlikle arkeolojik, etnoğrafik ve folkloristik materyaller ve yazılı kaynaklar kullandı. Bilge, bir çok tarihi bilgileri topladı, abhaz kabilelerinin ve halk gruplarının birleşmesini takip  ve inşa etti ve abhaz krallığının oluşmasına yarayan faktörlere dikkat çekti.

 

Bir devletin temelinin, ekonomik kazançlar ve halkın çalışma gücü tarafından oluşturulduğu alenen bilinir. Abhazlara özgü unsurlar, Gerg Amıçba'nın eserinde yeniden belirleniyor. Tabiat ve insan arasındaki dönüşümlü ilişkiler ve toplumun gelişmesindeki  şartların tesiri ile ilgileniyor, ve dünya insanlığının hazine kutusu için abhazların eşsiz kültürünün payına işaret ediyor.

 

Eserde, abhazların ülkesinde insancıl yaşamın tüm detaylarının oluştuğu, 6. yy'dan 10.yy'a kadar olan zaman dilimi ele alınmaktadır: Ev hayatı ve kılık kıyafet, besin ve iş hayatı, tarım ve hayvancılık, şehirleşme ve yol yapımı, artı, iç ve dış ilişkilerin geliştirilmesi.

 

Bu eserin oluşturulmasında, doğrudan ve dolaylı olarak, Abhazya'nın tarihi ile ilgili bir hayli edebiyat kullanıldı. Bu eser, dostumuz, değerli iş arkadaşımız ve ünlü araştırmacı, Zurab Ançabadze, Georgi Dzidzarya ve Şalva İnal-ipa gibi büyük sahışların takipçisinin, bize son armağanıdır.

 

Gerg Amıçba hayattan ayrıldı ve bize, anısını ve kaybının acısını bıraktı.

 

Luiza Ayüdzba

 

Abhaz Devlet Üniversitesi, Abhazya'nın orta çağ tarihi ile ilgili kürsüsü Doçenti.